Här kunde man tidigare hitta Pelican Selfstorage. De finns nu att hitta på https://pelicanselfstorage.se/.

Tips när du ska hyra förråd eller förvaringsplats

Det kan finnas många anledningar till att man har behov av extra utrymmen. Det kan vara att du saknar plats hemma, du ska flytta, du ska byta jobb, du behöver ett extra förråd för det du har är för litet eller kanske du vill förvara en viss sak på en viss plats. Idag går det att hyra förråd, eller förvaringsutrymme. Bland annat genom det som kallas för self storage. Det betyder magasinering. Idag finns det flera företag som erbjuder så kallade hyrlager eller hyrförråd, till både privatpersoner och företag.

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden är den svenska branschorganisationen för uthyrare av förråd till privatpersoner och företag. Föreningen startades 2004 av ett antal selfstorage-företag. SSA är en ideell förening med syfte att tillvarata och främja medlemmarnas intressen genom att vara ett samarbetsorgan för kontakter mellan föreningens medlemmar och statliga och kommunala myndigheter i frågor som rör medlemsföretagens verksamhet.
Föreningen har bland annat tagit fram allmänna bestämmelser, hyreskontrakt, en kundstandard tillsammans med den europeiska branschorganisationen och svenska SIS samt försäkringsvillkor för branschen. Idag har Self Storage Association Sweden 49 selfstorage-företag som medlemmar, med totalt mer än 115 anläggningar. - Ssasweden

Saker att tänka på när du ska hyra förråd

Det finns ett par punkter som är bra att fundera på när du ska hyra ett förråd. Bland annat är det bra att bestämma i förväg hur du vill använda förrådet. Då kan du välja typ och läge efter detta. Det finns både varmförråd och kallförråd. Sedan är det en god idé att jämföra priser och se efter vad som ingår. Det är bra med att se vad det är för öppettider, bindningstid och uppsägningstid på förrådet. Se sedan till att du rensar före du magasinerar. Ju mindre förrådet är, desto billigare är det att hyra.